© ХКЕПК, 2016 рік

  Наш коледж готує фахівців для народного господарства України вже 85 років. Зважаючи на те, що система споживчої кооперації завжди розвивалась за принципами самофінансування та самозабезпечення, педагогічний колектив завжди забезпечував підготовку спеціалістів, здатних працювати в умовах, наближених до ринкових, формував у них навички підприємництва, ініціативи, творчості. Коледж має власний виробничий полігон - навчально - виробничу базу "Меркурій". До складу її входять: студентське кафе, бар. Навчально - виробнича база забезпечує студентам проходження практики, а викладачам - стажування. Матеріали торговельно - виробничої діяльності широко використовуються викладачами на заняттях з фінансово - економічних, торгово-технологічних, правових дисциплін.
  У навчальному процесі викладачі використовують методи активного навчання, сучасні інноваційні технології, модульно-рейтингову систему навчання, дискусії, ділові ігри, навчальні та контролюючі тести, ситуаційні завдання, інтегровані уроки, що дають змогу комплексно застосовувати знання студентів, виробляють вміння діяти в умовах виробництва. Традиційними у коледжі є впровадження занять на виробництві та за участю провідних спеціалістів системи Херсонської облспоживспілки, обласного управління у справах захисту прав споживачів, органів юстиції. Значна увага приділяється зміцненню кадрового потенціалу педагогічного складу. За остані роки колектив значно поповнився молодими викладачами. Дирекція проводить цілеспрямовану роботу з передачі досвіду від ветерана до молодого покоління.
  Усі студенти забезпечуються місцем для проходження практики згідно з програмою та відповідно до своєї майбутньої спеціальності.
  З кожним роком розширюється мережа баз практики, покращується взаємодія з керівниками організацій та підприємств, які запрошують випускників на роботу. Добре налагоджена робота з організації практичної підготовки студентів у фірмі «Коніка», супермаркетах «Альф», «Оскар», «Україна», «Майстер-С», «Антал», в туристичних комплексах «Бригантина» та «Фрегат», в обласному та районному управліннях юстиції, управліннях внутрішніх справ, Господарському суді, Торгово-промисловій палаті, Центрі стандартизації та метрології, управлінні із захисту прав споживачів, митниці. В результаті 97% наших випускників запрошені на роботу.
Пріоритети