© ХКЕПК, 2020 рік

Публічні документи

Ліцензія на надання освітніх послуг

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Навчальний план ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою. ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування

Навчальний план ОПП Облік і оподаткування. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою. ОПП Облік і оподаткування

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою. ОПП Маркетинг

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу освітньо-професійної програми для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення